Střecha patří mezi místa vystavená největším únikům tepla.

Díky kvalitnímu zateplení střechy proto můžete snadno dosáhnout úspor ve výši až několika desítek procent. Efekt tepelné izolace však určitě oceníte také v horkých letních měsících, kdy vás zajistí příjemnější klima v místnostech.

Zateplení šikmé střechy

Nejrozšířenějším typem střech u nás jsou šikmé střechy, jejichž prostory je možné využívat k podkrovnímu bydlení. Tradičním způsobem zateplení šikmé střechy je izolace vkládaná do prostoru mezi krokvemi a pod krokvemi. Stále častěji se však využívá také nová technologie nadkrokevní izolace, která si již získala velkou oblibu u našich západních sousedů.

Při klasickém způsobu zateplení podkroví se vkládá první vrstva izolace mezi krokve. Následně se pod krokve instaluje pomocný rošt, do kterého se vkládá druhá vrstva izolace. Důležité při tom je, aby byly spáry první vrstvy překryté, aby tak nedocházelo ke vzniku tepelného mostu. Prostor izolace se poté utěsní parotěsnou fólií, aby do něj nepronikala vlhkost z místnosti.

Pokud se chystáte provést kompletní rekonstrukci střechy, tak se rozhodně vyplatí dát přednost moderní technologii nadkrokevní izolace. Vrstva izolace se umisťuje do prostoru nad krokve a nahoře je pokrytá hydroizolační difuzní fólií. Tímto způsobem se stanou krokve přímo součástí vašich interiérů. Získáte více obytného prostoru a zároveň zajistíte lepší odvětrání střechy.

Zateplení ploché střechy

Obecně platí, že u plochých střech je třeba pečlivě dbát na provedení všech konstrukčních prvků. Při zateplování ploché střechy se vychází z jejího konkrétního stavu. Pokud není stávající izolace navlhlá a hydroizolace zůstala neporušená, může se nová vrstva izolace položit přímo na stávající krytinu. V opačném případě bude nutné přistoupit k náročnější rekonstrukci střechy.

Spodní část izolace plochých střech tvoří parotěsná fólie, která je obzvláště důležitá, pokud v interiéru dochází k vysoké kondenzaci vodních par. Následuje vrstva tepelné izolace, která by se měla vyznačovat dostatečnou odolností a tvarovou stálostí. Tato izolace může být řešena také jako spádová. Nakonec se navrch pokládá hydroizolační vrstva, která má zabránit pronikání vody do izolace a zajistit co nejlepší odvodnění střechy.

Zateplení půdy

Jednoduché zateplení půdy je možné provést v případě, že podkrovní prostory nevyužíváte k obytným účelům. Izolace se pokládá přímo na podlahu půdy, která je zároveň stropem nejvyššího patra obytných místností. Finančně velmi nenáročným řešením je položení vrstvy měkké tepelné izolace. Pokud však požadujeme, aby půda zůstala pochozí, dáme raději přednost izolačnímu systému, který se nahoře opatří záklopem z OSB desek.

Zaujala Vás naše nabídka služeb? Kontaktujte nás